top of page

Koordinat Berita Group

Publik·214 anggota

Γεωργία Κύπρος ζωντανή 15/10/2023 Ροή


Η Εθνική Κύπρου απέναντι στην Εθνική Γεωργίας στις 9 και 45 - Ζωντανά από το ΡΙΚ-2. 17 Ιουνιου 2023 - 06:45. Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2023 - 11:59.


Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Απώτερος στόχος είναι η αλλαγή της γενετικής σύνθεσης των κοπαδιών των αιγοπροβάτων, ώστε όλα τα ζώα να αντικατασταθούν με άλλα που έχουν ανθεκτικό γονότυπο. 10. Ετοιμασία Σχεδίου Αύξησης Αιγοπρόβειου Γάλακτος, αφού ένας από τους βασικότερους στόχους της πολιτικής του Τμήματος Γεωργίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι η αύξηση της παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος. Το Σχέδιο θα συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών παρασκευής χαλουμιού στα πλαίσια του προτύπου, εν όψει και της επικείμενης πιθανής έγκρισης του χαλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η Εθνική Κύπρου απέναντι στην Εθνική Γεωργίας στις 9 και Η Εθνική Κύπρου απέναντι στην Εθνική Γεωργίας στις 9 και 45 - Ζωντανά από το ΡΙΚ-2. 17 Ιουνιου 2023 - 06:45. Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2023 - 11:59. Γεωργία εναντίον Κύπρος ειναι δωρεάν 15.10.2023 πριν από 9 λεπτά — Γεωργία εναντίον Κύπρος ειναι δωρεάν 15.10.2023 των Αποικιών, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Ο Τσόρτσιλ καθιστά σαφές ότι . Οι νομοθεσίες που χειρίζεται ο Κλάδος, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της κτηνοτροφίας, είναι οι ακόλουθες: (α) Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος 2022, 207(Ι)2022 που αναφέρεται στην οργάνωση και αναγνώριση των συνδέσμων εκτροφέων μιας συγκεκριμένης φυλής ζώων, στις διαδικασίες εμπορίας ζωντανών ζώων για σκοπούς αναπαραγωγής αλλά και γενετικού υλικού, καθώς και τις διαδικασίες για την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων καθαρής φυλής. Στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνονται τα βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή. Ο πίνακας που αναφέρεται στις Κοινωνίες εκτροφής που τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής βάσει του Καν. (ΕΕ) 2016/1012 είναι διαθέσιμος πατώντας εδώ. (β) Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017 [50(I)/2017]. Εκτός από τις πιο πάνω δραστηριότητες ο Κλάδος είχε/ έχει ενεργή συμμετοχή στην ετοιμασία του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 2014-2020. Ο Κλάδος ετοιμάζει τον κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων για τους προαναφερθέντες τομείς, οι οποίες αφορούν το καθεστώς «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», ενώ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία του καθεστώτος «Διαχείριση Αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων». Επιπρόσθετα, ο Κλάδος είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία των Κρατικών Ενισχύσεων και άλλων Ενισχύσεων. Παράλληλα, ετοιμάζει/ παρουσιάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και επιπρόσθετα, ενημερώνει/ συμβουλεύει κτηνοτρόφους και καταναλωτές και εκπαιδεύει Επιθεωρητές του Τμήματος σε θέματα Νομοθεσιών, με διεξαγωγή σεμιναρίων και με τη δημοσίευση έντυπων τεχνικών εγχειριδίων και άρθρων σε εφημερίδες. Ο Κλάδος έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας που αφορά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές του (όπως Πολεοδομικές Άδειες, Άδειες Οικοδομής κτλ) και συμμετέχει σε συσκέψεις με άλλα κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες εκπροσωπώντας το Τμήμα Γεωργίας. Ενημερώσεις, τεχνικές συμβουλές και εκπαιδεύσεις για την παρασκευή κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, γιαούρτι, τυρί παφίτικο, τυρί φλαούνας και τελεμέ. 2. Επιμόρφωση/ εκπαίδευση κτηνοτρόφων στα πλαίσια των ετήσιων προγραμμάτων που οργανώνει το Τμήμα Γεωργίας για τους κτηνοτρόφους τόσο σε ατομικό επίπεδο, με επισκέψεις στις μονάδες, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στις Κοινότητες ή στα ΚΕΓΕ, για όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο. 3. Διεξαγωγή ετήσιων επισκοπήσεων χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και κονικλοτροφίας (διενεργούνται σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία). Τηλεοπτικό Πρόγραμμα Αθλητικών μεταδόσεων 15/10/2023 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. ΔΕΣ ΕΔΩ LIVE · ΔΕΣ ΕΔΩ Το Mega έκανε την υπέρβαση από τη σεζόν 2021/22 και δείχνει επίσης σε ζωντανή ... Γεωργία εναντίον Κύπρος μετάδοση 15 Οκτωβρίου 2023 πριν από 16 λεπτά — Κύπρος 17 Ιουν 2023 — Κύπρος εναντίον Γεωργία και ζωντανή μετάδοση 17 Ιουνίου 2023 Όλο το TV Program - Novasports[ΡΟΉ*] Σκωτία εναντίον ... Η επισκόπηση πτηνοτροφίας πραγματοποιείται ανά τριετία και η καταγραφή ορνίθων αυγοπαραγωγής και αναπαραγωγής σε ετήσια βάση. 4. Εβδομαδιαία συλλογή και αποστολή τιμών χοίρειου κρέατος, βρώσιμων αυγών, αιγοπρόβειου κρέατος, κρέατος πουλερικών, αγελαδινού γάλακτος και χαλουμιού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Στατιστική Υπηρεσία. 5. Ετοιμασία κειμένου, ανά τρίμηνο, για τη στήλη «Εποχιακές Γεωργικές Ασχολίες» του περιοδικού "Αγρότης". 6. Παροχή συμβουλών για την ετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων ανέγερσης κτηνοτροφικών υποστατικών. 7. Μηνιαία αναφορά παραγωγής και διακίνησης αυγών εκκόλαψης και νεοσσών στη Στατιστική Υπηρεσία, για προώθησή τους στη EUROSTAT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8. Γεωργία εναντίον Κύπρος μετάδοση 15 Οκτωβρίου 2023 πριν από 9 λεπτά — (ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ===) Γεωργία Georgia - Cyprus ζωντανά σκορ, H2H και Συνθέσεις Γεωργία is going head to head with Κύπρος starting on 15 Οκτ 2023 ...


Tentang

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Anggota

 • redaksikoordinaberita
  redaksikoordinaberita
 • Kai Amald
  Kai Amald
 • Sergiii
  Sergiii
 • Ceridwen Ceridwen
  Ceridwen Ceridwen
 • Viktor Nesteroid
  Viktor Nesteroid
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page